Polityka Prywatności JEDZ i CHUDNIJ

Drogi Użytkowniku!

Korzystając ze Sklepu pod adresem https://www.jedzichudnij.info/ powierzasz swoje dane osobowe zarówno nam jak i podmiotom trzecim. Prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z dokumentem, dowiesz się tu o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem Sklepu. Mam nadzieję, że pomoże Ci to w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Administratorem Sklepu https://www.jedzichudnij.info  jest Wojciech Banik, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą WOJCIECH BANIK APETIEAT JEDZ I CHUDNIJ, 46-100 Namysłów, ul. Sławomira Mrożka 12. NIP: 747-174-85-23

Polityka prywatności jest w formie pytań i odpowiedzi, aby ułatwić zrozumienie i czytelność przedstawianych tu informacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mail apetieat@o2.pl lub https://m.me/wojciech.banik

1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Wojciech Banik, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą WOJCIECH BANIK APETIEAT JEDZ I CHUDNIJ, 46-100 Namysłów, ul. Sławomira Mrożka 12. NIP: 747-174-85-23

2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest obowiązkowe niewyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych nie został on wyznaczony. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się ze mną – Administratorem Sklepu pod adresem e-mail apetieat@o2.pl lub https://m.me/wojciech.banik

3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • nr rachunku bankowego.
 • dane zawarte w korespondencji do mnie kierowanej,

4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • składasz zamówienie w Sklepie,
 • wypełniasz Formularz Osobowy,
 • kontaktujesz się ze mną.
 • gdy przeglądasz różne podstrony Sklepu.

5: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w różnych celach m. in. celu świadczenia dla Ciebie usług oraz prawidłowego działania Sklepu i jego optymalizacji. Poniżej znajduje się ich lista celów, a następnie bardziej szczegółowe ich omówienie. Poszczególnym celom zostały przyporządkowane odpowiednie podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły

Składając zamówienie w Sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Każde zamówienie zapisywane jest w bazie danych Sklepu, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, termin dokonania płatności.

Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez określony czas wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły

Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania naszych stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy analizie w celu optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji naszych stron internetowych.

6: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.

7: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Część rozwiązań na stronie Sklepu jest dostarczana przez zewnętrznych usługodawców, którzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • Hostingodawca – SiteGround.com, który przechowuje dane na serwerze.

SiteGround Spain SL jest spółką zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Hiszpanii (numer rejestracyjny CIF: B87194171), z siedzibą w Calle de Prim 19,28004 Madrid. Polityka prywatności SiteGround.com https://www.siteground.com/privacy.htm

 • Bramka płatności online Przelewy24.pl, w zakresie realizacji płatności online.

Administratorem danych osobowych Płatnika korzystającego z bramki płatności online Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.

Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie za pośrednictwem bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności Przelewy24 akceptuje regulamin owego serwisu, który jest dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin oraz jego politykę prywatności https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik

 • Bramka płatności online PayPal.com, w zakresie realizacji płatności online.

Administratorem danych osobowych Płatnika korzystającego z bramki płatności online PayPal na terenie Europy jest firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Firma PayPal Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w stanie Kalifornia jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.

Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie za pośrednictwem bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności PayPal akceptuje regulamin owego serwisu, który jest dostępny pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full oraz jego politykę prywatności https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

 • Firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w zakresie: generowania, dostarczania, przetwarzania i przechowywania formularzy przy używaniu Formularzy Google; analizy danych i ruchu na stronie Sklepu przy użyciu Google Analytics oraz Google Tag Manager;  zakresie realizacji płatności online w przypadku płatności przez Google Pay.

Firma Google LLC z siedzibą z poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) posiada certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności oraz uzyskała certyfikat ISO 27001 obejmujący systemy, aplikacje, personel, technologie, procesy i centra danych obsługujące różne usługi Google, w tym Google Analytics. Dowiedz się więcej o zgodności z normami ISO i pobierz nasz certyfikat (plik PDF) lub dowiedz się więcej o normie ISO 27001. Polityka Prywatności Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 • Firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, w zakresie: komunikacji przez portal społecznościowy Facebook oraz Messenger’a; zarządzania reklamami i prowadzenia działań marketingowych i re-marketingowych przy pomocy Pixelu Facebooka na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

Firma Facebook Inc. z siedzibą z poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) posiada certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności. Polityka Prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane postronny,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • Twój adres IP

Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postaraliśmy się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.

8: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres e-mail  apetieat@o2.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

9: Czym są logi serwera?

Log oznacza plik dziennika lub rejestr zdarzeń i jest to utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, serwera, bądź komputera i strony www. Rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny, niezależny od użytkownika.

Logi są używane do analizowania pracy systemu informatycznego, np. sporządzania statystyk, wykrywania prób włamań do systemu i sposobu ich przeprowadzenia oraz wykrywania wszelkich błędów i nieprawidłowości działającego oprogramowania.

Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

10: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasz Sklep wykorzystuje pliki cookies.

Cookies zwane także ciasteczkami to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Pragnę poinformować, że poprzez korzystanie ze strony Sklepu https://www.jedzichudnij.info/ akceptujesz stosowanie cookies zgodnie z niniejsza Polityką i domyślnymi ustawieniami. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie cookies przez nas lub chcesz ograniczyć zakres korzystania z cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z korzystania ze strony.

11: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością, możesz nią zarządzać przez:

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,

Jeśli chcesz zrezygnować z zapisywania plików cookies przez przeglądarkę internetową, to wybierz przeglądarkę, z której korzystasz i postępuj zgodnie ze wskazówkami:

12: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

14: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów sklepu, takich jak utrzymywanie sesji, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również do obsługi mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.

15: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

 • Google Analytics oraz Google Tag  Korzystamy z narzędzi Google Analytics oraz Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. lub korzystając z innych technik wymienionych w punkcie 11.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony wraz z danymi demograficznymi oraz dane o zainteresowaniach. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Firma Google LLC z siedzibą w USA (jest z poza EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego) posiada certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, oraz uzyskała certyfikat ISO 27001 obejmujący systemy, aplikacje, personel, technologie, procesy i centra danych obsługujące różne usługi Google, w tym Google Analytics. Dowiedz się więcej o zgodności z normami ISO i pobierz nasz certyfikat (plik PDF) lub dowiedz się więcej o normie ISO 27001. Polityka Prywatności Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 • Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Firma Facebook Inc. z siedzibą w USA (jest z poza EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego) posiada certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.  Polityka Prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

16: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszego sklepu?

Tak, korzystamy z narzędzia Google Analytics, Google Tag Manager oraz piksel konwersji Facebooka, z  którymi wiąże się z gromadzenie informacji na temat Twoich aktywności w naszym sklepie. Narzędzia te zostało szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

17: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

W ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twój adres IP

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

18: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

Temat przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowany. Jeżeli kwestia Twojej prywatności jest dla Ciebie niejasna, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do mnie na adres e-mail apetieat@o2.pl lub https://m.me/wojciech.banik

19: Czy będą dokonywane zmiany w polityce prywatności Sklepu jedzichudnij.info ?

Tak. Oferta Sklepu jak i jego funkcjonalność w przyszłości może ulec rozszerzeniu. Na wygląd Polityki Prywatności może wpływać  rozwój technologii internetowej i zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  Oznacza to, że będziemy uprawnieni lub zobowiązani do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności na stronie Sklepu. Nowe wersje Polityki Prywatności będą pojawiać się na stronie wraz ze stosownym komunikatem, a każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywać od dnia powiadomienia o jej zmianie.