Regulamin Sklepu Internetowego
JEDZ i CHUDNIJ

Jako właściciel Sklepu internetowego funkcjonującym pod adresem https://www.jedzichudnij.info/ pragnę poinformować, że w sklepie dostępne są wyłącznie treści cyfrowe bez nośnika danych.

Informuję również, że moje pełne dane rejestrowe jako administratora Sklepu i sprzedawcy to:

Wojciech Banik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH BANIK APETIEAT JEDZ I CHUDNIJ, 46-100 Namysłów, ul. Sławomira Mrożka 12. NIP: 747-174-85-23

W regulaminie sklepu, zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, czy procedurze odstąpienia od umowy.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do dyspozycji pod adresem e-mail apetieat@o2.pl lub https://m.me/wojciech.banik

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów.
Trener Personalny Wojciech Banik

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  2. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Spersonalizowany Plan Diety – dieta układana w oparciu o wywiad z klientem, przeprowadzony w formie Formularza Osobowego. Uwzględniająca wyliczone dzienne zapotrzebowanie kalorii, stan zdrowia, ewentualne nietolerancje i alergie, grupy produktów i produkty nie jedzone, deklarowaną aktywność fizyczną oraz preferowaną liczbę posiłków w ciągu dnia. Dieta jest w postaci Treści Cyfrowej bez Nośnika Danych.
  4. Plan Diety – dieta systemowa na wybraną dzienną ilość kalorii oraz preferowaną liczbę posiłków w ciągu dnia. Dieta jest w postaci Treści Cyfrowej bez Nośnika Danych.
  5. Plan Treningowy – plan zawierający ćwiczenia na poszczególne partie ciała wraz linkami do filmów instruktażowych on-line na platformie YouTube.com. Dodatkowo Kupujący dostaje opis poszczególnych rodzajów treningu oraz przykładowy ich rozkład w ciągu tygodnia. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości treningowych danej osoby – mogą być realizowane zarówno na siłowni, klubie fitness, jak w domowych warunkach. Plan Treningowy jest w postaci Treści Cyfrowej bez Nośnika Danych.
  6. Formularz Osobowy – wywiad z klientem, przeprowadzony w postaci elektronicznej ankiety on-line udostępnionej dla Kupującego po zakupie Spersonalizowanego Planu Diety i zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę. Formularz jest generowany przez zewnętrznego dostawcę firmę Google.
  7. Treści Cyfrowe bez Nośnika Danych– są to dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, które zawierają określone treści (np. pliki w formacie .PDF, .PNG, .XLSX, .DOCX zawierające Spersonalizowany Plan Diety, Plan Treningowy, Plan Diety, tabelę pomiarów lub e-book), przeznaczone do pobrania i odtworzenia za pomocą komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartphona, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  8. Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych– jest to odpłatne udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika na zamówienie złożone przez Kupującego w Sklepie, które umożliwia Kupującemu nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartphona.
  9. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.jedzichudnij.info/regulamin.
  10. Oferta – szczegółowy opis przedmiotów sprzedaży Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych dostępny na stronie SKLEPU https://www.jedzichudnij.info/sklep na podstronach, każdego produktu. 
  11. Polityka prywatności (RODO) – zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cooke na stronie Sklepu pod adresem https://www.jedzichudnij.info/polityka-prywatnosci-rodo/
  12. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://www.jedzichudnij.info/
  13. Sprzedawca– Wojciech Banik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH BANIK APETIEAT JEDZ I CHUDNIJ, 46-100 Namysłów, ul. Sławomira Mrożka 12. NIP: 747-174-85-25.

§ 2 Postanowienia wstępne

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi Udostępnianie Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych, zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie. Jeśli Sprzedający oferuje również usługi, świadczy je wyłącznie w ramach świadczeń dodatkowych do Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących oraz jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu artykułu 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019.123) oraz odnosi się do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, ale mających zdolność prawną.
  3. W przypadku gdyby do zakupu doszło przez osobę fizyczną będącą Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827)
  4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
    1) dostęp do Internetu,
    2) standardowy system operacyjny,
    3) standardowa przeglądarka internetowa,
    4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  5. W sytuacji, w której, korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie danej Treści Cyfrowej bez Nośnika Danych w Sklepie.
  6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
  7. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
  3. Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę Udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep, oraz aktywnego konta e-mail Kupującego, na które owe Treści Cyfrowe bez Nośnika Danych zostaną wysłane.
  4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail apetieat@o2.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu, wysyłając odpowiedź na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

  1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, Treści Cyfrowe bez Nośnika Danych sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
  2. Prawa autorskie, osobiste jak i majątkowe do wszystkich składników Udostępnianych Treści Cyfrowych przysługują Sprzedawcy. Wszelkie znaki towarowe lub usługowe używane przez Sprzedawcę w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę stanowią własność Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5 Zawieranie umowy

  1. Kupujący może złożyć zamówienie tylko jako gość (nie ma możliwości zakładania konta w Sklepie).
  2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, Oferty oraz Polityki Prywatności (RODO), z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Oferty oraz Polityki Prywatności (RODO), Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
  3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych.
  4. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, inaczej zamówienie zostanie anulowane.
  5. Po dokonaniu płatności on-line Kupujący decydujący się na PAKIET PREMIUM zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Osobowego. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji tej konkretnej usługi. Formularz Osobowy będzie udostępniony dla Konsumenta na stronie Sklepu, która wyświetli się po dokonaniu wpłaty. Przydzielenie dostępu do formularza może odbyć się również poprzez wysłanie wiadomość e-mail z linkiem do Formularza Osobowego. W przypadku, gdy kupujący wybierze tradycyjny przelew bankowy jako formę płatności dostęp do formularza uzyska poprzez widomość e-mail po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. Jeśli Kupujący nie otrzymał dostępu do Formularza Osobowego, powinien powiadomić o tym Sprzedawcę.
  6. Formularz Osobowy generowany jest przez zewnętrznego dostawcę firmę Google. W Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii podmiot, który świadczy usługi to Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. . Kupujący uzupełniając i wysyłając do Sprzedającego Formularz Osobowy akceptuje warunki korzystania z usług Google oraz ich politykę prywatności dostępnych pod adresem https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  7. Sprzedawca w celu stworzenia Spersonalizowanego Planu Diety i Planu Treningowego wchodzącego w skład Pakietu Premium wymaga od Kupującego dostarczenie niezbędnych informacji w postaci wypełnionego Formularza Osobowego. W przypadku jego braku świadczenie usług przez Sprzedającego jest niemożliwe do realizacji.
  8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
  9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 6 Dostawa i płatność

  1. Dostawa Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych jest bezpłatna.
  2. Realizacja zamówienia obejmującego Udostępnianie Treści Cyfrowych bez Nośnika Danych następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego wiadomości zawierającej pliki do pobrania w formacie .PDF, .PNG, .XLSX, .DOCX
  3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
  4. Dostępne są dwie formy płatności:
    A) Płatność przelewem bankowym na firmowe konto bankowe (SANTANDER) Sprzedawcy o numerze: 91 1090 2141 0000 0001 3163 4536
    W tytule przelewu należy wpisać „opłata za ułożenie planu treningowego oraz diety wraz z numerem zamówienia Kupującego.” Zamówienie Sprzedawca zacznie realizować po zaksięgowaniu środków na koncie.
    B) Szybka płatność on-line za pośrednictwem bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora Przelewy24 obsługującej następujące metody płatności: BLIK, PayPal, Karty Płatnicze oraz Przelewy Elektroniczne do następujących banków: mBank, Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank, Bank PEKAO S.A., Santander, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Bank, IdeaBank, Inteligo, Millenium Bank, Nest Bank, Noble Bank, Plus Bank, Pocztowy 24, T-Mobile Usługi Bankowe, Toyota Bank, iPKO, ING, SkyCash, Bank Narodowy BFG S.A. , Banki Spółdzielcze
    C) Szybka płatność on-line za pośrednictwem bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora PayPal obsługującej 2 metody płatności: płatność kartą bankową/kredytową (VISA, MasterCard, Maesto, AMERICAN EXPRESS) bez konieczności posiadania konta PayPal lub przelew przy użyciu aktywnego konta PayPal.
  5. Szybka płatność on-line za pośrednictwem bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności Przelewy24 świadczy usługę na rzecz Kupujących jako podmiot PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 779236988. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie za pośrednictwem bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności Przelewy24 akceptuje regulamin owego serwisu, który jest dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin oraz https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik
  6. Szybka płatność on-line za pośrednictwem bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności PayPal świadczy usługę na rzecz Kupujących na terenie Europy jako firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Firma PayPal Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w stanie Kalifornia jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie za pośrednictwem bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności PayPal akceptuje regulamin owego serwisu, który jest dostępny pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full oraz jego politykę prywatności https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

§ 7 Odstąpienie od umowy

  1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  2. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
  3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem spełniania świadczenia.
  4. Dokonując zakupy Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem 14 dni.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
    2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
    3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
    4) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: urzędy skarbowe, hostingodawca (SiteGround.com), dostawca systemu do fakturowania, firma Google poprzez: formularze Google, Google Analytics, Google Tag Manager, firma Facebook poprzez: kontakt ze Sprzedawcą na portalu społecznościowym Facebook lub Messengerze oraz przez Pixel Facebooka zainstalowany na stronie Sklepu.
  4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę oraz zakupu pakietu PREMIUM po którym wymagane jest uzupełninie Formularza Osobowego w celu dostarczenia dla Kupującego Spersonalizowanego Planu Diety i Planu Treningu.
  7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
  8. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz technologią cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu pod adresem https://www.jedzichudnij.info/polityka-prywatnosci-rodo/

§ 9 Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
  3. Wszelkie widniejące informacje na niniejszej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
  4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2021.